Entries by Nemo

Fundusze inwestycyjne będą wspierały innowacyjne pomysły na biznes

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach BRIdge Alfa. Wybrane przedsiębiorstwa stworzą wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju. Dostaną na ten cel 436 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Teamvest Alfa, LQT Fund II, Augere Health […]

Błękitne certyfikaty za produkcję energii w biogazowniach rolniczych

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i wydzieleniem osobnego obowiązku OZE dla energii z biogazowni rolniczych, 6 września br. Towarowa Giełda Energii wprowadzi do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowy instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego o nazwie PMOZE-BIO. Przedmiotem obrotu instrumentem PMOZE-BIO będą prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia […]

Nowelizacja ustawy o OZE

  Sejm przyjął zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z nowelizacją na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w […]

Wyniki badań realizowanych w ramach projektu OBR NEMO przedstawione i wyróżnione na konferencji w Singapurze !

W dniach 23-25 marca 2016 roku w Singapurze odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowań w obszarze zielonej energii, tzw. ICGEA 2016 (International Conference on Green Energy and Applications). To jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych na świecie w branży OZE mające na celu stworzenie platformy dla naukowców, badaczy, inżynierów, studentów, a także dla przemysłu. Przedstawienie badań […]

Podsumowanie konferencji OBR Nemo na zakończenie projektu w ramach Programu GEKON

W dniu 31.03.2016r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się konferencja naukowo-techniczna podsumowująca projekt pt. „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Projekt był realizowany przez […]

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym składają: Zarząd i pracownicy Ośrodka Badawczo Rozwojowego Nemo Sp. z o.o.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt z programu GEKON

  Szanowni Państwo! W imieniu Ośrodka Badawczo Rozwojowego Nemo Sp. z o.o. oraz Rady Naukowej konferencji serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję naukowo-techniczną podsumowującą projekt: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację podmiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi”, która odbędzie się w dniu 31.03.2016r. (czwartek) w Zielonej Górze od godz. 10.00 – 16.00 (Zielonogórska […]

OBR Nemo współorganizatorem konferencji: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej

Ogólnopolska konferencja Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej 25-26 lutego 2016, Wrocław Uczynienie z oczyszczalni obiektu nowoczesnego, wykorzystującego innowacyjne rozwiązania w zakresie zarówno oczyszczania ścieków, jak i rozwiązywania problemu gospodarki osadami – to już wyzwanie, z którym coraz częściej starają się mierzyć przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. I – co istotne – osiągają na tym polu doskonałe efekty. […]

Zakończenie realizacji projektu SYMBIO

    Z największą przyjemnością Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o. informuję o zakończeniu realizacji projektu pn. “Program “SYMBIO” – narzędziem do komercjalizacji prac badawczych OBR Nemo, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Bezpośrednim produktem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu komputerowego pozwalającego na symulację dowolnej inwestycji w biogazowniach. Już wkrótce […]