logos 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ośrodek Badań Rozwojowych NEMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych uzyskał dotację na realizację projektu: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi”.

UWAGA:
Z dniem 18 lutego 2015 r. wszczęto procedurę wyboru Dostawców aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, według poniższej specyfikacji:

1)      Spektrofotometr z akcesoriami  – ZAPYTANIE nr 01/2015  pdf

2)      Zestaw do mineralizacji ChZT – - ZAPYTANIE nr 02/2015  pdf

3)      Chromatograf gazowy – ZAPYTANIE nr 03/2015  pdf

4)      Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza  – ZAPYTANIE nr 04/2015  pdf

5)      Zestaw do mineralizacji azotu Kjeldahla składający się z zestawu do mineralizacji i zestawu do destylacji – ZAPYTANIE nr 05/2015  pdf

6)      System piecowy z wagą i oprogramowaniem do oznaczenia strat podczas prażenia – ZAPYTANIE nr 06/2015  pdf

7)      Przenośny analizator biogazu – ZAPYTANIE nr 07/2015  pdf

8)      Reaktory przepływowe  do fermentacji ciągłej – zestaw  – ZAPYTANIE nr 08/2015  pdf

9)      Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne – ZAPYTANIE nr 09/2015  pdf

10)  Mieszadła magnetyczne wraz z kompletem magnesów- ZAPYTANIE nr 10/2015  pdf

11)  Zestaw do badania wskaźnika AT4 i  BZT5 - ZAPYTANIE nr 11/2015  pdf

12)  Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzaną mikrofalowo z wyposażeniem – ZAPYTANIE nr 12/2015  pdf

13)  Młynek tnący do rozdrabniania – ZAPYTANIE nr 13/2015  pdf

14)  Stanowisko do pomiaru biochemicznego potencjału biogazowego – komplet – ZAPYTANIE nr 14/2015  pdf

15)  System do wody ultraczystej – ZAPYTANIE nr 15/2015  pdf

16)  Zestaw reaktorów Gls wraz z pompami powietrznymi,  pompami wodnymi oraz  kompletem węży – ZAPYTANIE nr 16/2015  pdf

17)   Wagi laboratoryjne – ZAPYTANIE nr 17/2015  pdf

18)  Wielofunkcyjny przyrząd pomiar. do pH, konduktywności, tlenu, – ZAPYTANIE nr 18/2015  pdf

19)  Mikroskop – ZAPYTANIE nr 19/2015  pdf

20)  Fitotron  – ZAPYTANIE nr 20/2015  pdf

21)  Sonifikator – ZAPYTANIE nr 21/2015  pdf

22)  Analizator włókien celulozowych – ZAPYTANIE nr 22/2015  pdf

23)  Wirówka  laboratoryjna – ZAPYTANIE nr 23/2015  pdf

24)  Fotoreaktor z systemem separacji alg  w  zestawie z pompami powietrznymi i pompami wodnymi  oraz  kompletem węży  – ZAPYTANIE nr 24/2015  pdf

25)  Sprzęt komputerowy – komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, komputer przenośny  – ZAPYTANIE nr 25/2015  pdf

26)  Dygestorium – ZAPYTANIE nr 26/2015  pdf

PASEK2

Projekt pn. Program “SYMBIO” – narzędziem do komercjalizacji prac badawczych OBR Nemo realizowany w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2014; Priorytet II

Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego;
Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

1) Wykonawca dwóch programów (modułów) komputerowych programu SYMBIO – zapytanie nr 27/2015 272015

logos

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ośrodek Badań Rozwojowych NEMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych uzyskał dotację na realizację projektu: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi”.

UWAGA:
Z dniem 02 kwietnia 2015 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badań przemysłowych w ramach zadania nr 2 pt. “Badanie procesu fermentacji podmiotu kurzego i ko-substratów oraz określenie możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej – skala techniczna”

1)  Usługa przeprowadzenia badań przemysłowych – ZAPYTANIE nr 27/2015  pdf

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ZAKUPU DZIAŁKI BUDOWLANEJ

1)  Zapytanie dotyczące zakupu działki budowlanej –  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI BIOGAZOWNI

1) Zapytanie dotyczące modernizacji biogazowni o mocy 250 kWe z rozbudową i zwiększeniem mocy produkcyjnej do 500 kWe/h – zapytanie_modernizacja_biogazowni

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  DOTYCZĄCEGO MODERNIZACJI BIOGAZOWNI

1) Aktualizacja zapytania dotyczącego modernizacji biogazowni o mocy 250 kWe z rozbudową i zwiększeniem mocy produkcyjnej do 500 kWe/h - aktualizacja zapytania_modernizacja_biogazowni_

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

1) Zaprojektowanie i budowa biometanowni o mocy wytwórczej 2 000 000 m3 biometanu rocznie z przebudową i adaptacją istniejącej infrastruktury:

zapytanie ofertowe 01052017 z dnia 16.05.2017

2) Zaprojektowanie i budowa biometanowni o mocy wytwórczej 2 000 000 m3 biometanu rocznie:

zapytanie ofertowe 02052017 z dnia 17.05.2017