Życzenia Wielkanocne

wielkanocne kartki

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej

pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym

składają:

Zarząd i pracownicy Ośrodka Badawczo Rozwojowego Nemo Sp. z o.o.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt z programu GEKON

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Ośrodka Badawczo Rozwojowego Nemo Sp. z o.o. oraz Rady Naukowej konferencji serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję naukowo-techniczną podsumowującą projekt: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację podmiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi”, która odbędzie się w dniu 31.03.2016r. (czwartek) w Zielonej Górze od godz. 10.00 – 16.00 (Zielonogórska Palmiarnia ul. Wrocławska12A).

Szczegółowe informację dotyczące udziału w konferencji znajdą Państwo poniżej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 24.03.2016r. na: biuro@obrnemo.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Rada Naukowa konferencji:

 

Prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski (przewodnicząca RN)

 

Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dr hab. inż. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw., Przemysłowy Instytut Maszyn

Rolniczych w Poznaniu

 

Dr hab. inż. Piotr Sołowiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Komitet organizacyjny konferencji:

 

Henryk Wydra – Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp z o.o.

dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz – Uniwersytet Zielonogórski

Adrian Chudy – Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

obr konferencja zaproszenie druk

OBR Nemo współorganizatorem konferencji: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej

konferencja wrocław
Ogólnopolska konferencja
Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej
25-26 lutego 2016, Wrocław
Uczynienie z oczyszczalni obiektu nowoczesnego, wykorzystującego innowacyjne rozwiązania w zakresie zarówno oczyszczania ścieków, jak i rozwiązywania problemu gospodarki osadami – to już wyzwanie, z którym coraz częściej starają się mierzyć przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. I – co istotne – osiągają na tym polu doskonałe efekty. Jakie kierunki w tym obszarze są dziś najpopularniejsze? Jakie rozwiązania wprowadzić, by oczyszczalnia ścieków mogła zwiększać swą efektywność energetyczną? – m.in. na tego typu pytania odpowiadano podczas Ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej”. Opiekunem naukowym konferencji była prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka (Uniwersytet Zielonogórski), zaś partnerem merytorycznym – portal SOZOSFERA.pl, a współorganizatorem Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo.
 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, biur projektowych, producentów urządzeń, urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska, a także samorządów.   Podczas spotkania omówiono m.in. planowane zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w KPOŚK-u, możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje w obszarze gospodarki wod-kan, innowacyjność w sieciach kanalizacyjnych czy zastosowanie procesów dezintegracji na oczyszczalni ścieków. Mówiąc natomiast o efektywności energetycznej obiektów, prelegenci skupili się na doświadczeniach w realizacji OZE w zakładach, bilansie ekonomicznym suszarni hybrydowej czy ekonomii suszarni słonecznych.
Podczas konferencji referat na temat:  “Oceny podatności substratów na rozkład biochemiczny w testach AT4 i BMP wygłosiła Pani dr Monika Suchowska-Kisielewicz, która promowała wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Jako współorganizator OBR Nemo promował także wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu na stoisku promocyjnym.
Więcej na temat konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: ekorum.pl
 Źródło: ekorum.pl
obr gekon

 Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej