Działalność
Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o.  specjalizuje się w pracach badawczych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Zadaniem Ośrodka jest inspirowanie i stymulowanie postępu technicznego i technologicznego poprzez:

  • opracowywanie nowych technologii,
  • prowadzenie prac badawczych w zakresie modernizacji technologii, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem polepszania własności wyrobów, oszczędności energii, materiałów i wody oraz ochrony środowiska,
  • opracowywanie technicznych i technologicznych ekspertyz procesów produkcyjnych, maszyn i urządzeń,
  • prowadzenie prac związanych z ustalaniem i zwalczaniem szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko i warunki pracy,
  • wykonywanie badań gotowych wyrobów i udzielanie pomocy w uzyskiwaniu świadectw, aprobat technicznych i atestów oraz patentów,
  • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej i patentowej oraz ochrony własności przemysłowej.