Osad pofermentacyjny jest najczęściej wykorzystywany na cele nawozowe, musi jednak spełniać wymagania określone prawnie. W zakresie świadczonych przez Laboratorium OBR NEMO usług oferujemy wykonanie analiz wymaganych przy ocenie jakości osadu pofermentacyjnego, obejmujący badania:

  • pH;
  • sucha masa w temp.;
  • sucha masa organiczna;
  • azot Kjeldahla;
  • azot amonowy;
  • fosfor;
  • lotne kwasy tłuszczowe;
  • ChZT;
  • metale ciężkie.