Fundusze inwestycyjne będą wspierały innowacyjne pomysły na biznes

gekon

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach BRIdge Alfa. Wybrane przedsiębiorstwa stworzą wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju. Dostaną na ten cel 436 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Teamvest Alfa, LQT Fund II, Augere Health Food Fund, Speedup Bridge Alfa, Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycji, Kvarko, XPLORER Fund, Infini, BlueLab, Innoventure, Akcelerator Technologiczny Gliwice, StartVenture@Poland 2, Vistula Bioventure Polska, Bridge Alfa by YouNick Mint, Alfabeat ALFA, Data Invest, Impera Alfa, NEX INVEST oraz Leonardo Fund – to fundusze inwestycyjne wyłonione w konkursie BRIdge Alfa. Na zacieśnienie współpracy pomysłodawców z inwestorami oraz wypełnienie luki podażowej w dziedzinie B+R Alfy dostaną bezzwrotne wsparcie finansowe od 16 do 24 mln zł.

Mamy świadomość, że należy odchodzić od instrumentów typowo dotacyjnych w dziedzinie finansowania innowacji. Zaangażowanie podmiotów prywatnych na zasadach współinwestycji zwiększa ilość środków finansowych wspierających badania i innowacje oraz uzupełnia nasz system oceny projektów kompetencjami ekspertów rynku finansowego. To właśnie jest idea, na której bazuje system BRIdge Alfa. Fundusze inwestycyjne wczesnego rozwoju seed i VC wyszukają najbardziej innowacyjne startupy na rynku i pomogą je rozwijać – wyjaśnia wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Funduszem-Alfą mogli zostać prywatni inwestorzy spełniający kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, mający doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Teraz za pośrednictwem Alf będą selekcjonowane pomysły na przedsiębiorstwa technologiczne o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Z obserwacji rynku wynikało, że inwestorzy niechętnie wykładali środki na najbardziej ryzykowne projekty, lecz program BRIdge Alfa to zmienił. W ramach etapu pilotażowego powstało 10 funduszy, które do końca 2015 roku powołały 47 spółek technologicznych. Te spółki zdobywają dziś nagrody w prestiżowych konkursach takich jak Startupy w Pałacu, Uber Pitch, Startup Sauna, Forum Ekonomiczne w Krynicy, MITEF czy Wolves Summit. Z niecierpliwością czekamy na sukcesy beneficjentów rozstrzygniętej właśnie edycji BRIdge Alfa – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Alfy zapewnią nowatorskim projektom wejście na rynek, przeprowadzając je od fazy seed przez fazę proof of principle i proof of concept oraz gwarantując im usługi niezbędne do przekształcenia w spin-off. Wehikuły inwestycyjne powinny zapewnić podopiecznym kompleksowe wsparcie ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. Powstała dzięki programowi BRIdge Alfa sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off.

źródło: ncbir.pl

0 komentarze

Dodaj Komentarz

Chcesz przystąpić do dyskusji?
Zapraszamy do komentowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>