Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o. o. oferuję bardzo szeroki wachlarz usług badawczych, które prowadzimy w nowoczesnym laboratorium biotechnologicznym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 6 w Zielonej Górze. Nasza oferta jest głównie skierowana do:

a) Biogazowni

Zakres badań ukierunkowany jest w tym segmencie nad fermentacją metanową różnego pochodzenia odpadów organicznych. Celem prowadzonych tu prac badawczych i analiz są:

- Doskonalenie technologii fermentacji metanowej i pozyskiwania wysokometanowego biogazu z różnego rodzaju odpadów organicznych, pochodzących głównie z przemysłu spożywczego i z rolnictwa;

- Ciągły monitoring parametrów fermentacji zachodzących w uruchamianych i w pełni działających komorach fermentacyjnych;

- Doskonalenie technologii zagospodarowania osadu pofermentacyjnego;

Rezultaty prowadzonych badań stanowią wytyczne do prawidłowego sterowania fermentacją metanową w biogazowniach.

b) Stacji Uzdatniania Wód i Oczyszczalni Ścieków

OBR NEMO świadczy usługi w zakresie poboru próbek oraz badań wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. Badania wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami lub według własnych procedur badawczych.

Do głównych usług świadczonych przez spółkę należą:

- Kontrola procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków;

- Kontroli jakości wody dostarczanej z sieci i bezpośrednio do Klienta;

- Kontroli jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, a także wykonywanie działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków umowy odnośnie jakości ścieków.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość wykonywanych badań jest jednym z priorytetów naszej pracy. Aby ją zapewnić Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. wprowadza standardy postępowania zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących. Badania są wykonywane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiska.

Więcej szczegółowych informacji na temat oferowanych usług badawczych i analitycznych wraz z cennikiem oraz wykazem aparatury badawczej, znajdą Państwo w zakładce: Laboratorium.  Zapraszamy do współpracy!