OBR Nemo współorganizatorem konferencji: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej

konferencja wrocław
Ogólnopolska konferencja
Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej
25-26 lutego 2016, Wrocław
Uczynienie z oczyszczalni obiektu nowoczesnego, wykorzystującego innowacyjne rozwiązania w zakresie zarówno oczyszczania ścieków, jak i rozwiązywania problemu gospodarki osadami – to już wyzwanie, z którym coraz częściej starają się mierzyć przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. I – co istotne – osiągają na tym polu doskonałe efekty. Jakie kierunki w tym obszarze są dziś najpopularniejsze? Jakie rozwiązania wprowadzić, by oczyszczalnia ścieków mogła zwiększać swą efektywność energetyczną? – m.in. na tego typu pytania odpowiadano podczas Ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej”. Opiekunem naukowym konferencji była prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka (Uniwersytet Zielonogórski), zaś partnerem merytorycznym – portal SOZOSFERA.pl, a współorganizatorem Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo.
 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, biur projektowych, producentów urządzeń, urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska, a także samorządów.   Podczas spotkania omówiono m.in. planowane zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w KPOŚK-u, możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje w obszarze gospodarki wod-kan, innowacyjność w sieciach kanalizacyjnych czy zastosowanie procesów dezintegracji na oczyszczalni ścieków. Mówiąc natomiast o efektywności energetycznej obiektów, prelegenci skupili się na doświadczeniach w realizacji OZE w zakładach, bilansie ekonomicznym suszarni hybrydowej czy ekonomii suszarni słonecznych.
Podczas konferencji referat na temat:  “Oceny podatności substratów na rozkład biochemiczny w testach AT4 i BMP wygłosiła Pani dr Monika Suchowska-Kisielewicz, która promowała wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Jako współorganizator OBR Nemo promował także wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu na stoisku promocyjnym.
Więcej na temat konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: ekorum.pl
 Źródło: ekorum.pl
obr gekon

 Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0 komentarze

Dodaj Komentarz

Chcesz przystąpić do dyskusji?
Zapraszamy do komentowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>