Wyniki badań realizowanych w ramach projektu OBR NEMO przedstawione i wyróżnione na konferencji w Singapurze !

icgea 2016

W dniach 23-25 marca 2016 roku w Singapurze odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowań w obszarze zielonej energii, tzw. ICGEA 2016 (International Conference on Green Energy and Applications). To jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych na świecie w branży OZE mające na celu stworzenie platformy dla naukowców, badaczy, inżynierów, studentów, a także dla przemysłu. Przedstawienie badań prowadzonych na  całym świecie w jednym miejscu to idealny instrument dla wzmocnienia relacji pomiędzy nauką, a biznesem.

Tym bardziej bardzo nam miło poinformować, że wyróżniona podczas tejże konferencji została prezentacja mgr inż. Andrzeja Lewickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat: “Optimization of the selection process of the co-substrates for chicken manure fermentation using neural modeling”.

Badania w tym zakresie były prowadzone w ramach projektu pn.:„Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Technologicznych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas konferencji wygłaszany był również drugi referat badawczy: “Influence of carbon dioxide, temperature, medium kind and light intensity on the growth of algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus”, którego podstawą także były badania przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo z Programu GEKON.

Poniżej zamieszczamy ww. artykuły:

“Optimization of the selection process of the co-substrates for chicken manure fermentation using neural modeling”.

“Influence of carbon dioxide, temperature, medium kind and light intensity on the growth of algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus”.

Szczegóły program ICGEA 2016:

ICGEA 2016 – Conference Program

Certyfikat wyróżniający prezentację mgr inż. Andrzej Lewickiego:

Certificate for Excellent Paper – Andrzej Lewicki

 

Podsumowanie konferencji OBR Nemo na zakończenie projektu w ramach Programu GEKON

DSC_0857

W dniu 31.03.2016r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się konferencja naukowo-techniczna podsumowująca projekt pt. „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Projekt był realizowany przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem środowisk: naukowych, gospodarczych i samorządowych zarówno z kraju jak i z zagranicy. Wśród przybyłych gości byli m.in. reprezentanci: Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z Gdańska, Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konferencja składała się z dwóch sesji referatowych, w których poszczególni prelegenci poruszali tematykę związaną z branżą biogazowni w Polsce i na świecie, nowinkami technologicznymi jak i przestawiali wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu. Na zakończenie każdej sesji referatowej miały miejsce ciekawe dyskusję, w których aktywnie brali udział zgromadzeni na konferencji.

Uczestnicy konferencji jednomyślnie podkreślali, iż tematyka podjęta w projekcie przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju sektora biogazowni w Polsce jak i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Poniżej przedstawiamy Państwu (do pobrania) wszystkie referaty wygłaszane podczas konferencji:

Biogazownia III generacji – M. Michalak Dynamic Biogas

Fermentacja metanowa – prof. Z. Sadecka

Laboratorium powstałe w ramach projektu -mgr inż. A. Konkol

Potencjał metanowy wybranych substratów – dr M. Suchowska-Kisielewicz

Produkcja alg jako substratu do ko-fermentacji -mgr inż. Andrzej Lewicki

Produkcja biogazu w skali technicznej – mgr inż. D. Bocheński

Produkcja biogazu z pomiotu drobiowego i ko-substratów – prof. Z. Sadecka

Projekt OBR Nemo w ramach Programu GEKON – mgr A. Chudy

Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych – prof. J. Dach

Uprawy energetyczne vs bioodpady – dr D. Janczak