Program “SYMBIO” –

 narzędziem do komercjalizacji prac badawczych OBR Nemo

 dofinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2015 – 30.09.2015

obrnemo_logo

Głównym celem projektu było opracowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych stymulujących dalsze prace badawcze spółki w  obszarze optymalizacji procesów inwestycyjnych w biogazowniach.

W ramach projektu został zaprojektowany i wykonany innowacyjny program komputerowy pozwalający na symulację dowolnej inwestycji biogazowej.

Program składa sie z dwóch modułów:

- moduł komercyjny

- moduł szkoleniowy

Dzięki realizacji inwestycji możliwe było rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa o usługi doradcze wykorzystujące oprogramowanie: “Symulator inwestycyjny biogazowni – SYMBIO”.

Usługi prowadzone z wykorzystaniem programu SYMBIO to:

1. Doradztwo dla inwestorów realizjących biogazownie rolnicze i utylizacyjne

2. Przygotowanie wstępnych założeń do projektowania biogazowni w zakresie wielkości i optymalnych technologii

3. Przygotowanie biznes planu inwestycji biogazowni

Program SYMBIO umożliwia dobranie odpowiedniego modelu biogazowni, jej mocy i technologii do potrzeb inwestora w oparciu o przebadane lub symulowane wartości tzw. wsadu oraz komponowanie proporcjonalne wsadu w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów procesu.

Wsad do biogazowni w zależności od regionu Polski ma inny skład chemiczny od którego zależy wydajność biogazowani. Do tej pory skład proporcjonalny wsadu nie był brany pod uwagę przy planowaniu wydajności. Obliczana była wydajność w zależności od rodzaju wsadu na podstawie danych ogólnych bez prób ustalania receptury. Dzięki programowi możliwe jest automatyczne ustalenie optymalnej receptury wsadu dla maksymalnej wydajności.

Rys.1. Panel Główny Programu Komputerowego SYMBIO

panel-symbio

Rys. 2. Schemat ideowy biogazowni

Zalacznik 3 do raportu UZ_IIZP Schemat ideowy biogazowniRys. 3. Schemat technologiczny biogazowni

Zalacznik 4 do raportu UZ_IIZP Schemat technologiczny biogazowni