Z przyjemnością ogłaszamy że Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o. jest organizatorem stażu w ramach projektu “Akcelerator Innowacji – Centrum Synergii Biznesu i Nauki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy WND-POKL.08.02.01-08-013/12-00